Viby

Viby – Orgeln byggdes 1878 av E. A. Setterqvist & Son, Örebro.

IMG_0044Enligt kontraktet som daterades den 10 augusti 1876 skulle orgeln innehålla följande disposition:
Första Manualen
1. Principal 8 fot, grova oktaven av trä, de övriga av orgeltenn.
2. Borduna 16 fot, de 2 lägsta oktaverna av trä, de övriga av               orgeltenn.
3. Flûte Harmonique 8 fot, från ostruket c, av orgeltenn, basen           gemensam med Principal 8 fot.
4. Gamba 8 fot, från ostruket c, av orgeltenn, basen gemensam
med Principal 8 fot.
5. Bourdon 8 fot, grova oktaven av trä, de övriga av orgeltenn.
6. Oktava 4 fot, av orgeltenn.
7. Qvinta 3 fot, av orgeltenn.
8. Octava 2 fot, av orgeltenn.
9. Trompet 8 fot, pipor, kopfer och diller av orgeltenn, mun-                 stycken, tungor och kryckor av mässing.
Andra Manualen
10. Rörflöjt 8 fot, grova oktaven av trä, de övriga av orgeltenn.
11. Salicional 8 fot, från ostruket c, av orgeltenn, stora oktaven
gemensam med Rörflöjt 8 fot.
12. Flûte Octaviante 4 fot, av orgeltenn.
Pedalen
13. Subbas 16 fot, av trä.
14. Violon 16 fot, av trä.
15. Basun 16 fot, pipor och diller av trä, munstycken, tungor och
kryckor av mässing.
Omfånget skulle vara C – f3 = 54 toner i manualen, och C – c1= 25 toner i pedalen. Orgeln skulle förses med följande koppel: Unison, I/P, 4’ I, 16’ II/I, 4’ P. Andra manualen skulle byggas in i ett svällskåp som reglerades med svällartrampa.

IM004514

Den färdiga orgeln besiktigades och godkändes den 1 mars 1879 av domkyrkoorganisten i Strängnäs, C. H. E. Öberg. De ändringar som utförts jämfört med kontraktet var att Violon 16 fot i pedalen ändrats till Violoncell 8 fot, samt att pedalen utökats till 27 toner.

Det finns inga uppgifter om reparationer under slutet av 1800-talet eller första halvan av 1900-talet annat än en inskription på 3:e fasadpipan från vänster räknat i mittfältet: ”Omstämd den 1 Nov 1933”. På insidan orgelskåpet finns följande inskriptioner i blyerts: ”E. Strandh, Anders Bondeman, Aug. 1952”, ”H.Landén Örebro 3/10 1961” och ”Lind, Ekholm 1970”.

1961 utfördes en omdisponering av orgeln av E. A. Setterqvist & Son Eftr. enligt ett besiktningsprotokoll av domkyrkoorganist Rolf Stenholm, Strängnäs, daterat den 21 mars 1977. Då gjordes Gamba 8 fot om till Principal 1 fot, Trumpet 8 fot byttes mot Mixtur 3 chor, Violon 8 fot gjordes om till Koralbas 4 fot och Basun 16 fot byttes ut mot Oktavbas 8 fot. Vid detta tillfälle kan också orgeln försetts med elektrisk fläkt. De 3 ursprungliga kub-bälgarna byttes ut mot en mindre trampbar magasinsbälg.
Kub-bälgarna finns nu magasinerade i prästgårdens annex.

Stenholms besiktning 1977 kom till stånd p.g.a. att förslag hade väckts att rekonstruera orgeln till ursprungligt skick.

1978 utfördes en partiell restaurering av Fredriksborgs Orgelbyggeri, Danmark. Enligt besiktningsprotokollet av Dag Edholm daterat den 18 november 1978, nytillverkades Gamba 8 fot och Violon 8 fot efter förebild från Setterqvistorgeln i Tärna kyrka, Västerås stift, byggd 1899. Mixturen byttes ut mot en gammal magasinerad Setterqvisttrumpet från okänd orgel, inköpt via Dag Edholm. Ny parallellbälg installerades utan trampning.

Restaureringen
Under 2007-2008 har orgeln restaurerats enligt följande:

Väderlådor och luftsystem
* Väderlådan för manual 1 och pedal (huvudverkslådan) har tätats på undersidan med skinnremsor, där det tidigare var plywoodskivor fastspikade. Sprickorna på ovansidan under sleifbanorna som inte var lika omfattande har tätats med lim.
* Väderlådan för manual 2 hade några sprickor i ventilkistan som överlimmats med papper. Några sprickor på undersidan väderlådan har limmats med skinnremsor.
* 2 stockskruvar på trumpetstocken var 1978 ersatta med vanliga franska skruv, dessa har bytts ut mot nytillverkade kopior av de gamla stockskruvarna.
* Sprickor i luftkanalen mellan bälgen och huvudverkslådan har tätats med skinnremsor.
* Enligt Dag Edholms restaureringsförslag konstaterades att bälgen inte gav tillräckligt med luft vid stora ackord p.g.a. underdimensionering. Orsaken var inte underdimensionering utan berodde på att regulatorlinan mellan fläkt och bälg monterats felaktigt. När regulatorlinans dragning justerats, fungerar luftsystemet utan anmärkning även vid fullt verk.
* Det läckage som fanns i väderlådornas spåntluckor kunde åtgärdas med att skruvarna drogs åt.

Spel- och registermekaniken
* De metallnipplar som inmonterades 1978 har tagits bort eftersom all extra tyngd i mekaniken gör att orgeln blir mer trögspelad.
* Anslagsfilten under tangenterna har bytts ut mot en mjukare filt, vilket gör att orgeln blir tystare. Den tidigare filten var indränkt med lim som gjort den hård.
* Dåliga lädermuttrar har bytts ut. Alla gängor har strukits med en hartzlösning för att de ska gå trögare utan att vara fastlimmade.
* Alla koppel har justerats till bästa möjliga funktion.
* Ventilfjädrarnas tryck har minskats för att få orgeln så lättspelad som möjligt utan att ventilerna börjar läcka.
* Tangentgången har ökats från 6 till 9 mm, vilket även bidrar till att orgeln känns mer lättspelad.
* Sekundära stopp på registermekaniken i spelbordet har tagits bort.

Orgelskåp, spelbord och pedal
* Hela orgelskåpet har rengjorts invändigt.
* Spelbordet har rengjorts invändigt och de fanerade detaljerna och tangenterna har polerats med polish.
* Signallampan på övre högra registerpanelen på spelbordet har tagits bort. Hålet har lagats och panelen fanerats om, lackats och polerats.
* Brytaren till orgelfläkten har flyttats från fasadens framsida till orgelhusets insida vid sidan av brytaren för stämgångsbelys-ningen.
* Stämgångsbelysningen som satt provisoriskt monterad på några bräder har monterats på övre ramstycket inuti orgelskåpet.
* De små pallarna på var sida om spelbordet har skruvats fast eftersom de var lösa och lätt kunde vicka när man steg upp på dem.
* Sprickorna i svällskåpets bakluckor har tätats.
* De främre luckorna på svällskåpet som tidigare var fastskruvade med moderna skruv, har försetts med knap så att de lättare kan manövreras.
* Svällarluckornas mekanik har försetts med läderbrickor för ökad friktion så att svällarluckorna ska stanna i det läge som valts och inte åka tillbaka.
* 2 abstrakter från pedalvällbrädan ner till pedalen var trasiga och provisoriskt lagade. Dessa har nytillverkats.

Pipverk
Samtliga pipor har plockats ut och gjorts rena. Läckage på träpipor har limmats med skinnremsor. Bucklor på metallpipor har rätats ut. Packningar på hattar och proppar har kontrollerats och justerats där det behövts. Intonationen har i förekommande fall justerats för att passa in i helhetsklangen. Samtliga pipor är original från 1878 om inte annat anges.

Manual 1, omfång C-f3=54 pipor
Borduna 16 fot

C-h är täckta träpipor med propp med 8-kantigt skaft. Svarvade koniska fötter, långa på C-H, korta på c-h. C-Fs har fasta sidoskägg i trä. G och c har extra skägg i metall. Piporna är märkta på undersidan med tonbeteckning samt ”Borduna 16” utom h som märkts ”Borduna 8”.
Metallpiporna c1-f3 är täckta med hatt som packats med blått papper. Samtliga pipor är märkta med tonbeteckning samt ”16” utom f2 som märkts ”12” och f#2, g2, d3 och e3 som märkts ”8”. Även hatten är märkt med tonbeteckning.

Principal 8 fot
C-H är öppna träpipor märkta på insidan av knapen med tonbeteckning samt ”P”. Svarvade korta koniska fötter. Stämvinge i trä i mynningen. E har tidigare lagning med skinnremsa. F# saknar stämvinge och har en träbit limmad över mynningen och metallskägg framför labiet. Ny stämvinge har tillverkats istället för den pålimmade träbiten.
c-f3 är öppna metallpipor märkta med tonbeteckning samt ”P8”. Samtliga har sidoskägg och expressionsslits. Kropparna har ritsade spetslabier och fötterna har ritsade rundlabier c-c3 samt ritsade spetslabier c#3-f3.

Flûte Harmonique 8 fot
C-H är öppna träpipor märkta på undersidan med tonbeteckning samt ”1”. Korta svarvade koniska fötter och stämvinge i mynningen. C och C# märkta på överlabiet med tusch ”Fl 8”.
c-f3 är öppna metallpipor. c är märkt med tonbeteckning samt ”Fl O 4”, övriga är märkta med tonbeteckning samt ”Fl 4”. Samtliga har sidoskägg och expressionsslits. Överblåsande från f#1 med 1 hål mitt bak på kroppen. Ritsade spetslabier på kroppen och ritsade rundlabier på foten på samtliga pipor.

Gamba 8 fot
Nytillverkad 1978. Hela stämman i metall märkt som en 4-fotstämma. Måtten stämmer väl överens med de gamla Setterqvistpiporna men stämman är inte färdigintonerad eftersom den saknar kärnstick. Detta har nu utförts och stämman harmonierar väl med det gamla pipverket.

Bourdon 8 fot
C-H är täckta träpipor märkta på undersidan med tonbeteckning samt ”Borduna 8 och ”4”. Svarvade långa koniska fötter märkta med tonbeteckning och ”B8”. Proppar med 8-kantigt skaft.
c-f3 är täckta metallpipor märkta med tonbeteckning. c är märkt med ”B8”. Övriga pipor är antingen märkta med ”8” (c#, d, f#, g#, h, c1, e1, g#1, a#1, h1, c2, d#2) eller ”4” (d#, e, f, g, a, a#, c#1, d1, d#1, f1, f#1, g1, a1, c#2, d2, e2, f2). f#2-f3 är bara märkta med tonbeteckning. Hattarna är packade med blått papper och märkta med tonbeteckning.

Octava 4 fot
Hela stämman i metall. C-c# märkta med tonbeteckning samt
”Ot 4”, övriga märkta med tonbeteckning samt ”O4”. Följande toner är ersatta med andra pipor: g#2 (stämplat ”Gx, 3, 21”), a#2 (stämplat ”A, 2, 34”), h2 (stämplat ”Ax, 2, 40”), c3 (stämplat ”H, 1, 48”), c#3 (stämplat ”C, 1, 54”), d3 (stämplat ”Cx, 3, 38”), d#3 (stämplat ”D, 3, 32”), e3 (stämplat ”Dx, 2, 45”) och f3 (stämplat ”E, 3, 41”). C-f2 har sidoskägg och expressionsslits. C-F har pålödda spetslabier på kroppen och pålödda rundlabier på foten. Övriga kroppar har ritsade spetslabier. Fötterna har ritsade rundlabier F#-a#1, resten har ritsade spetslabier.

Qvinta 3 fot
Hela stämman i metall. C märkt med tonbeteckning samt ”Quint 3”, övriga märkta med tonbeteckning samt ”3”, utom e3 som är av samma fabrikation men märkt med ”a#, O2”. Sidoskägg C-h1, expressionsslits C-a#1. Samtliga kroppar har ritsade spetslabier. Fötterna har ritsade rundlabier C-d#1, resten har ritsade spetslabier.

Octava 2 fot
Hela stämman i metall. C märkt med tonbeteckning samt ”Okt 2”, övriga märkta med tonbeteckning samt ”O 2”. Följande toner är ersatta med andra pipor: d2 (stämplat ”Cx, 3, 31”), d#2 (stämplat ”D, 2, 44”), c3 (ritsat ”c”), d3 (ritsat ”c#, O2”), d#3 (stämplat ”c, 3, 45”), e3 (stämplat ”Cx”) och f3 (ritsat ”O2, f2”). C-f1 har expressionsslits och sidoskägg. Samtliga har ritsade spetslabier på kroppen och ritsade rundlabier på foten.

Trumpet 8 fot
Kopfer i bly och diller i metall. Dillerna har en mässingring monterad för att öppningen inte ska vidga sig, därför kallas stämman för ”vigselringstrumpet”. Munstycken och tungor i mässing, kryckor av bronstråd. Munstyckena är belädrade C-c1. Uppsatser i metall. C-c1 har lösa uppsatser, de övriga är pålödda på dillern. Piporna är märkta med tonbeteckning.

Manual 2, svällverket, omfång C-f3=54 pipor
Rörflöjt 8 fot

C-H är täckta träpipor märkta på undersidan med tonbeteckning samt ”6”. C och C# är märkta med ”Rörfleut 8”, övriga med
”Rör 8”. Propp med 8-kantigt skaft. Långa koniska svarvade fötter utom Cs vars fot inte är längre än 1½ cm. Pipan står nersänkt igenom pipbrädan, troligen på grund av tidigare intonationsproblem. C och F# har skägg i metall.
c-f3 är täckta metallpipor. c-d, f#, g#, h, c1, e1, g#1 och d#2 är märkta med tonbeteckning samt ”4”, f, g, a, c#1, d1, f1, a1, a#1, h1, c2, c#2, f2 och f#2 är märkta med tonbeteckning samt ”16”. Övriga pipor är märkta med tonbeteckning samt ”8” utom g2-f3 som är märkta enbart med tonbeteckning. Samtliga pipor har sidoskägg. Kropparna har ritsade spetslabier. Fötterna har ritsde rundlabier c-d#2, övriga har ritsade spetslabier. Hatten är märkt med tonbeteckning och packad med blått papper. e3 och f3 har inte fått plats i samma rad som de övriga piporna utan har fått extra plats på mitten av pipstocken i diskanten.

Salicional 8 fot
Hela stämman i metall. Från c-f3=42 pipor. c märkt med tonbeteckning samt ” Sal 8”, övriga märkta med tonbeteckning samt ”S 8”. Samtliga pipor har sidoskägg och expressionsslits. Kropparna har ritsade spetslabier. Fötterna har ritsade rundlabier c-f#2, resten har ritsade spetslabier.

Flûte Octaviante 4 fot
Hela stämman i metall. C-f2 är märkta med tonbeteckning samt ”H 8”, resten är märkta med tonbeteckning samt ”F 4”. Samtliga har sidoskägg och expressionsslits. Slitsen är hoplödd på f3. Överblåsande från f# med 1 hål mitt bak. e3 och f3 har liksom i Rörflöjtstämman inte fått plats i samma rad som de övriga piporna utan har fått extra plats på mitten av pipstocken i diskanten.

Pedal, omfång C-d1=27 pipor
Subbas 16 fot

Täckta träpipor märkta på undersidan med tonbeteckning samt ”Sub 16 fot”. Svarvade koniska fötter, korta för C-H, långa för c-d1. Fasta sidoskägg i trä på C-F. G, G#, A och A# har skägg i metall. Proppen har 8-kantigt skaft.

Violoncell 8 fot
Nytillverkad 1978. Hela stämman i metall. C-f har strykskägg med låsmuttrar på stift. Måtten stämmer väl överens med de gamla Setterqvistpiporna men stämman är inte färdigintonerad eftersom den saknar kärnstick. Detta har nu utförts och stämman harmonierar väl med det gamla pipverket.

Oktava 4 fot
Tillverkad av piporna från Violon 8 fot och Gamba 8 fot, överblivna från omdisponeringen 1961. Stämman består av följande pipor:
C märkt ”G#, W8” A märkt ”g, W8” fs märkt ”d, W8”
Cs märkt ”A, W8” A# märkt ”g#, W8” g märkt ”G, G8”
D märkt ”A#, W8” H märkt ”a, W8” gs märkt ”G#, G8”
Ds märkt ”H, W8” c märkt ”a#, W8” a märkt ”A, G8”
E märkt ”C#, W8” cs märkt ”h, W8” a# märkt ”A#, G8”
F märkt ”d#, W8” d märkt ”F, G8” h märkt ”H, G8”
Fs märkt ”e, W8” ds märkt ”c, W8” c1 märkt ”c, G8”
G märkt ”f, W8” e märkt ”c#, W8” cs1 märkt ”c#, G8”
Gs märkt ”f#, W8” f märkt ”d, W8” d1 märkt ”d, G8”
Samtliga pipor är nu magasinerade på golvet i orgeln under huvudverkslådan.

Basun 16 fot
På Oktavans plats har nu placerats den ursprungliga Basun 16 fot som togs bort 1961. 18 uppsatser i trä till Basunen fanns magasinerade på vinden i prästgårdens annex. Stämman har kompletterats med kopfer i trä, munstycken i mässing och kryckor från en gammal magasinerad Basunstämma troligen av Setterqvists fabrikation som vi haft i vår ägo. Det är inte känt från vilken orgel stämman kommer.
Tungor har nytillverkats och munstyckena har belädrats. De uppsatser som saknades och nytillverkats är 9 stycken: d#, e, f, g, g#, h, c1, c#1, d1. Två uppsatser, H och a, hade tidigare kapats i smala delen, dessa har nu förlängts. Bägge hållarna till upp- satserna fanns bevarade, men bara en hållare till C-sidans trädiller fanns kvar. Cs-sidans hållare för trädillerna har nytillverkats med den bevarade som förebild. Pipstocken för Oktava 4 var samma som för Basunstämman. Den har kompletterats med nya trädiller. Basunen har intonerats egalt med det övriga pipverket.

Samtliga stämmor har stämts i liksvävig temperering vid gudstjänsttemperatur.

Övrigt
På vinden i prästgårdens annex fanns 15 större överblivna metallpipor från de borttagna stämmorna från 1961 och 1978 års omdisponeringar. De större piporna är märkta på följande sätt:
”C” märkt ”W 8” ”F” märkt ”H 8” ”A#” märkt ”C”
”C#” märkt H 8” ”F#” märkt ”H 8” ”C” märkt ”G 8”
”D” märkt ”H 8” ”G” märkt ”H 8” ”C#” märkt ”G 8”
”D#” märkt H 8” ”G#” märkt ”C” ”D” märkt ”G 8”
”E” märkt ”H 8” ”A” märkt ”C” ”D#” märkt ”G 8”
De mindre piporna är märkta med tonbeteckning. Samtliga pipor ligger magasinerade på golvet i orgeln under huvudverkslådan.