Hellvi

CEDERLUNDORGELN I HELLVI KYRKA, GOTLAND

_DSC9535Under 2012 restaurerades 1854 års orgel i Hellvi kyrka på Gotland. Projektet var ovanligt med en viss osäkerhetsfaktor inblandad, eftersom orgelns väderlådor var av en unik variant på registerkancell-låda. Förhistorien är följande:

Historik

Enligt handlingar i Hellvi kyrkoarkiv, tillfrågades församlingen 1853 ”om man ville tillåta uppsättningen av ett orgelverk, utan kostnad för församlingen, vartill man svarade ja”. Någon ytterligare information om orgelns tillkomst har inte framkommit i arkivmaterialet.

Orgeln placerades på läktaren i Hellvi kyrka med spelbordet på södra gaveln. Orgeln invigdes troligen i juli 1854, eftersom man då betalade ut ersättning till sångare som medverkat vid orgelinvigningen. Orgeln innehöll 4 stämmor men dispositionen finns inte dokumenterad.

Orgeln var byggd av Carl Gustaf Cederlund, Stockholm. Han föddes 14/12 1805 i Ulrica Eleonora församling, Stockholm, ende sonen till svarvaren Carl Fredrik Cederlund och Elisabeth Thunholm. Mellan åren 1830-1850 var Cederlund anställd som korsångare vid Kungliga Teatern i Stockholm. Därefter verkar han ha börjat sin bana som musikinstrumentmakare / orgelbyggare. Det har inte framkommit var Cederlund lärt sig sitt yrke, men som körsångare hade han i alla fall en musikalisk utbildning som kom väl till pass. Carl Gustaf Cederlund dör i Johannes församling, Stockholm, den 4/1 1884. Sonen Karl Fredrik Cederlund var i unga år instrumentmakarlärling, men fortsatte inte i sin fars fotspår utan blev snickare.

Enligt tillgänglig litteratur om orglar och orgelbyggare, har Cederlund byggt omkring 14 orglar i mellansverige och på Gotland mellan åren 1853-1865. På Gotland byggde Cederlund förutom i Hellvi också i Garde 1860 och i När 1861. Endast orgeln till Garde finns bevarad men finns nu i ombyggt skick i Frimurarhuset i Visby. Efter 1865 noteras Cederlund som musikinstrument-makeriarbetare, och verkar bara utfört reparationer, eventuellt också på andra klaverinstrument.

1956 fick Hellvi kyrka en ny orgel tillverkad av Lindegrens Orgelbyggeri, Göteborg, som placerades på golvet i västra tornrummet bakom 1854 års fasad sedan läktaren flyttats. Cederlunds orgel magasinerades.

Under 2008, samtidigt som Hellvi kyrka genomgick en inre renovering av kykorummet, inventerades de gamla orgeldelarna som fortfarande låg magasinerade. Förslag uppkom om att återställa 1854 års orgel, vilket kunde fullföljas under 2012.

Renoveringen

Förutom orgelfasaden i kyrkan fanns delar av bakväggen och alla luckor bevarade. Sidoväggar och nedre delen av bakväggen har nytillverkats.

Den restaurerade originalklaviaturen moterades på sin ursprungliga plats liksom pedalklaven och orgelpallen. Klaviaturen är placerad i en konsoll som är infälld i södra gaveln. Klavbackarna är fanerade i mahogny, omfånget är C – f3 = 54 toner. Heltonstangenterna har benbelag och halvtonstangenterna har belag av ebenholtz. Pedalklaven är tillverkad i furu och har omfånget C – e0 = 17 toner

Den ursprungliga kilbälgen med matare placerades i orgelns sockelparti med tillhörande originaltrampa. Orgeln hade aldrig fått fläkt innan den nedmonterades och magasinerades 1956. Därför fick en ny anslutning tas upp till orgelfläkten.

Orgeln består av 4 registerkancell-väderlådor, en för varje register/stämma. Dessa ligger löst på upplagsbommar som löper mellan fasaden och bakväggen. Väderlådorna har en ventil för varje pipa och en registerventil som kopplats till registerandraget. Detta är ett mycket ovanligt sätt att bygga väderlådssystemet på. Vad vi känner till finns det ingen orgel i Sverige eller svenska orgelbyggare som byggt på detta sätt förutom Carl Gustaf Cederlund. Var han hämtat sina ideer ifrån är inte heller bekant.

På en vanlig traditionell sleiflådeorgel kommer man lätt åt spelventilerna på orgelns baksida genom spontluckan. I Hellviorgeln får man helt enkelt plocka ut hela stämman och lyfta av väderlådan för att komma åt spelventilen. Fördelen med Cederlunds sätt att bygga, är att den inte alltför tunga väderlådan kan tas till verkstan eller placeras på en arbetsbänk där man lättare kan åtgärda eventuella fel.

Mekaniken består av en liggande vällram med tryckarpinnar upp mot väderlådornas ventilvippor.

Registraturen består av vippor som rör sig i kilformade spår på de fyra registerandragen. När andraget dras, lyfts vippan upp och öppnar då registerventilen som sitter i väderlådan.

Pipverket

Originaldispositionen har inte återfunnits i skrift, men av märkningen på piporna att döma, har tre register kunnat fastställas, Fleut d´Amour 8 fot, Principal 8 fot och Octava 4 fot. Den fjärde stämman är fasadstämman som saknar märkning. Stämman består av öppna metallpipor i 8 fotsläge. Efter samråd med kontrollanten kallas nu stämman för Bassetthorn 8 fot.

Piporna är genomgående välgjorda. Alla öppna träpipor har en liten skjutbar lucka för stämning. Ingen av de öppna metallpiporna stäms med stämhorn, de invändiga har stämringar med skinnpackning, fasadpiporna stäms med en lös plåtbit/stämlucka som hålls fast med en pålödd plåtremsa.

Stämmorna är placerade på väderlådan räknat från fasaden och bakåt:

Bassetthorn 8 fot, C – H öppna träpipor, c0 – f3 öppna metallpipor, delvis i fasaden

Octava 4 fot, C – f3 öppna metallpipor

Principal 8 fot, C – H täckta träpipor, c0 – f3 öppna träpipor

Fleut d´Amour 8 fot, C – f3 öppna träpipor,

Lufttrycket är 63 mm/vp och tonhöjden är 440 Hz. Orgeln har stämts liksvävigt.

Restaureringen har utförts av Tomas Svenske, Christoffer Svenske och Monica Svenske.

Kontrollant under arbetets gång har varit Göran Grahn.

Bilder    

Väderlådsdelarna magasinerade på kyrkvinden

IMG_0608Spelbordskonsollen magasinerad på kyrkvinden

IMG_0610Närbild av vipporna på väderlådan

IMG_0617Vällramens tryckarpinnar justeras in. Det är en pinne för varje pipa. Mekaniken justeras genom att vrida på pinnen som är fästad på en gängad tråd mot vällan.

IMG_2143Spelventilerna i väderlådan. Till höger syns registerventilen

IMG_2149 2 olika stämanordningar på öppna metallpipor

MINOLTA DIGITAL CAMERASkjutbar stämlucka på öppen träpipa

MINOLTA DIGITAL CAMERAVäderlådssektion i orgeln

DSC_1097Orgelhuset under uppbyggnad i kyrka med spelbordets konsoll i södra gaveln

DSC_0295Komplettering av orgelhusets bakvägg

DSC_0299Orgeln placerad på läktaren, foto från 1926/ATA/RA

DSC_0382  DSC_1081Orgelfasadritning Hellvi, daterad 1 juni 1854 från ÖIÄ/RA

Hellvi-ritning_kurva_skaladFasadbild Hellvi

_DSC9535

Spelbord från sidan

_DSC9524Spelbord med registerandrag

_DSC9540Fasadbild med interiör

_DSC9546