Start

Välkommen till
Orgelbyggare Tomas Svenske AB

Vi bildade vårt företag 1988.
Vi har från starten arbetat med alla kategorier av orglar, gamla och nya, mekaniska och pneumatiska. Arbetet har inneburit allt från restaureringar av gamla orglar till underhåll av modernare orglar med rengöring, justering och stämning. Vi arbetar också med specifika uppdrag som stämning inför konsert och skivinspelning, där uppdraget ibland blir stämning med oliksvävande temperering.
Restaureringar av äldre orglar innebär alltid forskning om orgelns historik och dess upphovsman, och resultatet utmynnar ofta till en tidningsartikel, en liten informationsskrift och en utställning.

Vi som arbetar i företaget är:
Tomas Svenske, Monica Svenske och Christoffer Svenske.

Klicka på någon av länkarna ovan för att komma vidare till den kategori som önskas.